Revize a kontroly plynových zařízení

Jako vlastník objektu je každý z hlediska pojistných podmínek provádět pravidelné kontroly a revize plynových kotlů a dalších spotřebičů.

Vyhláška č. 85/1978 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize.

(2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce, a to zařízení pro

a) výrobu a úpravu plynů,

b) skladování a přepravu plynů,

c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

d) zkapalňování a odpařování plynů,

e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

f) rozvod plynů,

g) spotřebu plynů spalováním.

REVIZ.cz

Kontaktujte nás

Petr Škoda

Za Klokočkou 386

Odolená Voda 250 70

skodapetr@reviz.cz

+420 774 22 88 44