Revize a technická prohlídka manipulační techniky

 

 

Zkušební technik - pracovník kontrolního místa pro technické kontroly manipulačních vozíků ( ve smyslu ČSN 26 8805), číslo J-86-1026

dle Nařízení vlády č 378/2001 Sb., Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákona 309/2006 Sb., a normativních požadavků

revize a kontroly provádíme v místě majitele manipulační techniky

  • zaměstnavatel je povinen podle platné legislativy tyto kontroly provádět minimálně 1x za 12 měsíců
  • kontrolou se rozumí např. - prohlídka všech bezpečnostních prvků, brzdné dráhy, označení piktogramy atd.
  • na závěr je vystaven protokol o kontrole
  • pro měření brzdného účinku používáme decelerometr

Používané měřící přístroje pro revize jsou pravidelně revidovány a kalibrovány.

REVIZ.cz

Kontaktujte nás

Petr Škoda

Za Klokočkou 386

Odolená Voda 250 70

skodapetr@reviz.cz

+420 774 22 88 44