Revize plynových zařízení

Revize provádíme na základě platného osvědčení 

ev.č.: 13141/6/20/R-PZ-f,g

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

  • NA: tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
  • PK4:: 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8  t/h (včetně)
  • HK4: 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

Používané měřící přístroje pro revize jsou pravidelně revidovány a kalibrovány.

Popis

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhláška 2/1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro:

a) výrobu a úpravu plynů,

b) skladování a přepravu plynů,

c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

d) zkapalňování a odpařování plynů,

e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

f) rozvod plynů,

g) spotřebu plynů spalováním.

 

REVIZ.cz

Kontaktujte nás

Petr Škoda

Za Klokočkou 386

Odolená Voda 250 70

skodapetr@reviz.cz

+420 774 22 88 44