Revize tlakových nádob

Revize provádíme na základě platného osvědčení 

ev.č.: 8868/6/19/R-TZ-NA, PK4, HK4

revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

  • NA: tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
  • PK4:: 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8  t/h (včetně)
  • HK4: 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení jsme oprávněni provádět také podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činosti a činnosti prováděné hornickou činností.

Používané měřící přístroje pro revize jsou pravidelně revidovány a kalibrovány.

Popis

Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky dle ČSN 69 0012

Tato noma určuje podmínky, za kterých mohou být provozovány nádoby z hlediska bezpečného provozu, obsluhy, údržby, způsoby revizí, kontroly a zkoušek tlakových nádob.

Kontrolovat v pravidelných intervalech je potřeba:

  • zařízení na sledování stavu hladiny
  • tlakoměry
  • pojistné zařízení
  • teploměry
  • uzávěry, odvodnění, odkalování a odvzdušnění nádob

U nádob muí být prováděny např. tyto revize a zkoušky dle ČSN 69 0012:

výchozí revize provozní revize (za provozu) vnitřní revize zkouška těsnosti tlaková zkouška

nové nádoby

první do dvou týdnů po zahájení provozu

ve lhůtě ne delší než 5 let

po každé vnitřní revizi 

 nejpozději jednou za 9 let

rekonstruované nebo opravené

další revize nejméně jednou ročně 

nejméně jednou za dva roky u nádob 

chladících zařízení

před rekonstrukcí a po ní 

nebo poopravách většího rozsahu 

je-li potřeba bližšího

určení místa a rozsahu 

netěsnosti  

po každé opravě, úpravě nebo rekostrukci 

 u nichž došlo ke změně použití

nebo přemístění s vyjímkou nádob pojízných, 

převozných a přenosných

 

byla-li nádoba mimo

provoz delší dobu než

dva roky

 

po překročení nejvyššího

pracovního přetlaku nebo nejvyšší

pracovní teploty 

REVIZ.cz

Kontaktujte nás

Petr Škoda

Za Klokočkou 386

Odolená Voda 250 70

skodapetr@reviz.cz

+420 774 22 88 44