Revize zdvihacích zařízení

Revize provádíme na základě platného osvědčení

ev.č.: 0470/8/19/R,ZZ-Z - a, b, c, d, f

revize a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

  • a: Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
  • b: Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg

            b1) mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové

            b2) sloupové, věžové a derikové

            b5) jeřáby nakládací

  • c: Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry

            c1) Pohyblivé pracovní plošiny umístěné na pohyblivém podvozku

            c2) Závěsné plošiny

  • d: Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 metry, jimiž se dopravují také osoby
  • f: Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení jsme oprávněni provádět také podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činosti a činnosti prováděné hornickou činností.

Používané měřící přístroje pro revize jsou pravidelně revidovány a kalibrovány.

Popis

Revize vázacích a zavěšovacích prostředků

Tyto revize a prohlídky se provádějí v pravidelných intervalech minimálně 1 x za 12 měsíců. Vždy vytvoříme v našem programu "lhůtníku" seznam vázacích prostředků a hlídáme pravidelné lhůty revizí. 

Vyhláška č. 19/1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví nškteré podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhrazená zdvihací zařízení

(1) Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

b) jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,

c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,

e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,

f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

 

Dokumentace

  • Vypracujeme systém bezpečné práce (SBP). Ten specifikuje činnosti v jeřábové dopravě, součástí jsou i "Zakázané manipulace pro jeřábníky a vazače"
  • Seznam rizik pro dané pracoviště - upozorňuje na zbytková neodstranitelná rizika daného pracoviště

REVIZ.cz

Kontaktujte nás

Petr Škoda

Za Klokočkou 386

Odolená Voda 250 70

skodapetr@reviz.cz

+420 774 22 88 44